Aktuální zkušenosti s trifluridin/tipiracilem u pacienta s metastazujícím karcinomem rekta

03/2019

MUDr. Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf), přípravek kombinující trifluridin (nukleosidový analog na bázi thymidinu) a tipiracil (inhibitor thymidinfosforylázy, který se podílí na katabolismu thymidinu), představuje jednu z možností léčby vyšší linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Kazuistika popisuje užití tohoto přípravku ve 4. linii, kdy došlo ke stabilizaci onemocnění na dobu 17 měsíců bez zásadnějších nežádoucích účinků spojených s terapií.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, paliace, trifluridin/tipiracil, přežití, CNS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM