Aktuální léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2023

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) došlo v posledních letech k potvrzení účinku několika nových molekul. Současným léčebným standardem je kombinace taxanů s pertuzumabem a trastuzumabem v první linii s následnou terapií trastuzumab emtansinem ve druhé linii. Novinkou v portfoliu léčby pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu jsou další anti-HER2 přípravky jako trastuzumab deruxtecan či tucatinib v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem. V tomto článku jsou prezentovány výsledky klinických studií a přehled současné léčby metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu v souladu s nejnovějšími evropskými a celosvětovými guidelines.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, konjugáty protilátky a cytostatika, trastuzumab, trastuzumab emtansin, trastuzumab deruxtecan, tucatinib

 

SUMMARY

In the treatment of metastatic human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) positive breast cancer new molecules have been confirmed in the last few years. The current standard of care is the combination of taxanes with pertuzumab and trastuzumab in the first line followed by trastuzumab emtansine therapy in the second line. Other anti-HER2 agents, such as trastuzumab deruxtecan or tucatinib in combination with capecitabine and trastuzumab, are new to the treatment portfolio for advanced HER2-positive breast cancer. This article presents the results of clinical trials and an overview of the current treatment of metastatic HER2-positive breast cancer in accordance with the latest European and global guidelines.

 

Key words

HER2-positive breast cancer, antibody-drug conjugate, trastuzumab, trastuzumab emtansine, trastuzumab deruxtecan, tucatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM