Aktuální diagnostika pánevních nádorů

06/2016

Daniela Fischerová

Gynekologickoporodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Ultrazvukové transvaginální vyšetření je metodou volby v předoperační diagnostice ovariálních lézí. Optimálním postupem při abnormálním nálezu v oblasti adnex je odeslání pacientky k expertnímu sonografickému vyšetření. Předoperační znalost hodnoty CA 125 nezvýší přesnost subjektivního hodnocení ovariální léze expertním sonografistou. Vhodným alternativním řešením v odlišení benigní a maligní ovariální léze je využití jednoho ze dvou predikčních modelů - jednoduchých ultrazvukových pravidel, anebo logistického regresního modelu (LR2). Tyto matematické modely byly vytvořeny a otestovány mezinárodní ultrazvukovou skupinou, zabývající se diagnostikou ovariálních nádorů (IOTA, the International Ovarian Tumor Analysis). Oba modely dosahují přesnosti expertního sonografisty, a to i v rukou méně zkušených sonografistů, a nevyžadují odběr nádorových markerů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ovariální nádor, ovariální cysta, ultrazvuk, doporučený postup, IOTA, jednoduchá ultrazvuková pravidla, logistický regresní model

 

SUMMARY

Transvaginal ultrasonography is the first-line and best imaging technique for characterising adnexal masses preoperatively. The optimal approach is the subjective assessment of ultrasound images by experts. Preoperative knowledge of the CA 125 does not increase the accuracy of subjective evaluation of ovarian lesions expert sonographer. An alternative evidence-based approach to the pre-surgical diagnosis of adnexal tumours is to use simple ultrasound rules or logistic regression model (LR2) developed by the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group. Their test performance matches subjective assessment by experienced examiners, even in the hands of less experienced sonographers and do not require sampling of tumor markers.

 

KEY WORDS

ovarian tumor, ovarian cyst, ultrasonography, guidelines, IOTA, simple rules, logistic regression model

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM