Aktualita 05/2016

KULATÝ STŮL KONGRESU PRIMÁRNÍ PÉČE

Dne 26. 2. 2016 se v rámci X. kongresu primární péče konal kulatý stůl Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP s odborníky na téma „Onkologická prevence začíná v dětském a dorostovém věku“. Diskuse se zúčastnili: MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP, MUDr. Ilona Hulleová, předsedkyně SPLDD ČR, Ing. Karla Mališová, oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT, Mgr. Veronika Ďugovičová, SZÚ, MUDr. Ing. Tomáš Votava, vedoucí lékař dětské hematoonkologie FN v Plzni, a prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. Dále MUDr. Viera Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, a Markéta Havlová, Dialog Jessenius.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM