Adjuvantní léčba maligního melanomu v praxi

03/2023

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Možnosti adjuvantní léčby maligního melanomu se v posledních letech významně rozšířily. Na základě výsledků klinických studií byla do praxe postupně zařazena jak imunoterapie zastoupená checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab), tak u pacientů s prokázanou mutací v genu BRAF i cílená terapie (dabrafenib plus trametinib). Nicméně otázkou zůstává, jaký lék volit pro jakého pacienta. Následující článek shrnuje aktuální výsledky klinických studií a zamýšlí se nad některými praktickými otázkami z praxe.

 

Klíčová slova

adjuvantní terapie, melanom, nivolumab, pembrolizumab, dabrafenib, trametinib

 

SUMMARY

The options for adjuvant treatment of malignant melanoma have expanded significantly in recent years. Based on the results of clinical studies, both immunotherapies represented by checkpoint inhibitors (pembrolizumab, nivolumab) and targeted therapy in patients with a mutation in the BRAF gene (dabrafenib plus trametinib) were gradually introduced into practice. However, the question remains about which drug to choose for which patient. The following article summarizes the current results of clinical trials and reflects on some practical questions from practice.

 

Key words

adjuvant therapy, melanoma, nivolumab, pembrolizumab, dabrafenib, trametinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM