Adjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu

04/2022

MUDr. Lukáš Chlachula

Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín

 

SOUHRN

Karcinom prsu je heterogenní skupina nádorového onemocnění, která dlouhodobě stojí na prvním místě, co se četnosti výskytu u žen týče. Incidence tohoto onemocnění má v posledních letech v rozvinutých zemích tendenci zpomalujícího růstu, v České republice se jedná dokonce o mírný pokles. Toto zpomalení růstu incidence je jistě dáno adekvátním fungováním screeningových programů a důslednou osvětou pacientek.

 

Klíčová slova

HER2, karcinom prsu, adjuvance, trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtamsin

 

SUMMARY

Breast carcinoma is heterogenous unit of malignancies most common in women for long term. Incidence tends to be slowed down, but still increasing, actually in Czech Republic the incidence is decreasing slightly. This shift is caused by effective screening program and public awareness certainly.

 

Key words

HER2, breast cancer, adjuvant therapy, trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtamsine

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM