ACTH dependentní ektopický hyperkortizolismus u neuroendokrinního nádoru thymu - kazuistika

06/2021

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje problematiku ACTH (adrenokortikotropní hormon) dependentního ektopického hyperkortizolismu u 39letého muže s neuroendokrinním nádorem thymu. Diagnostika vychází z klinických projevů onemocnění a zahrnuje jak důležitá laboratorní vyšetření zaměřená na osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny, tak zobrazovací metody využívající i moderní techniky pozitronové emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou i galliem. Popisuje multimodální terapeutický přístup za účasti endokrinologa i onkologa.

 

Klíčová slova

Cushingův syndrom, ektopický, ACTH, neuroendokrinní nádor, diagnostika, léčba

 

SUMMARY

The case report describes the issue of ACTH (adrenocorticotropic hormone) - dependent ectopic hypercortisolism in a 39-year-old man with neuroendocrine thymic tumor. Diagnosis is based on clinical manifestations of the disease and includes both important laboratory tests focused on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and imaging methods using modern techniques of positron emission tomography with fluorodeoxyglucose and gallium. It describes a multimodal therapeutic approach with the participation of endocrinologists and oncologists.

 

Key words

Cushing's syndrome, ectopic, ACTH, neuroendocrine tumor, diagnostics, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM