Abevmy® - biosimilární bevacizumab

06/2021

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Biosimilární bevacizumab Abevmy® je účinnou, univerzální, dobře tolerovanou molekulou protilátky proti receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR) v léčbě zhoubných nádorů, a to jak v kurativní a paliativní, tak v udržovací léčbě.

 

Klíčová slova

 karcinom, angiogeneze, anti-VEGFR terapie

 

SUMMARY

Biosimilar bevacizumab Abevmy® is an effective universal well-tolerated anti-vascular endothelial growth factor receptor (anti-VEGFR) molecule in curative, palliative and maintenance cancer treatment.

 

Key words

cancer, angiogenesis, anti-VEGFR therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM