177Lu-oxodotreotid (Lutathera) - naše první zkušenosti

02/2022

MUDr. Lucie Lančová

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Od března 2021 používáme ve Fakultní nemocnici v Motole k léčbě gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů peptidovou receptorovou radionuklidovou terapii (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) s použitím 177Lu-oxodotreotidu (177Lu-DOTATATE, přípravek Lutathera), který se váže na somatostatinové receptory těchto nádorů a radiací je ničí. Článek popisuje praktické postupy během indikace k terapii, její průběh, věnuje se možným komplikacím a doporučením ohledně dalšího sledování po léčbě.

 

Klíčová slova

177Lu-DOTATATE, 177Lu-oxodotreotid, Lutathera, peptidová receptorová radionuklidová terapie

 

SUMMARY

Since March 2021, we have been using peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) at the University Hospital in Motol to treat gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors using 177Lu-oxodotreotide (177Lu-DOTATATE, trade name Lutathera), which binds to the somatostatin receptors of these tumors and destroys them by radiation. This article describes the practical procedures during the indication for therapy, its course, deals with possible complications and recommendations for further follow-up after treatment.

 

Keywords

177Lu-DOTATATE, 177Lu-oxodotreotide, Lutathera, peptide receptor radionuclide therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM