13th International Gastric Cancer Congress, IGCC 2019

03/2019

 

Mottem letošního 13. ročníku Mezinárodního kongresu o karcinomu žaludku (13th International Gastric Cancer Congress, IGCC 2019), který se konal 8.-11. května v Kongresovém centru v Praze, bylo „BUILDING BRIDGES“. Význam motta nespočívá jen ve spojení východní a západní části Evropy a světa, ale i ve spojení tradičních lékařských standardů s novými a inovativními přístupy pomocí symboliky pražských mostů. Praha se tak stala místem pro symbolické stavění vědeckých mostů v oblasti karcinomu žaludku. Toto onemocnění je na mezinárodní úrovni stále jedním z největších problémů veřejného zdraví. Kongresu IGCC se zúčastnilo více než 1 500 specialistů z celého světa, kteří se věnovali nejnovějším otázkám výzkumu, diagnostiky a léčby karcinomu žaludku stejně jako jeho časným záchytem a prevencí. Prezidentem konference byl prof. Florian Lordick MD, PhD, přednosta onkologické kliniky a ředitel University Cancer Center Leipzig at University of Leipzig Medical Center, předseda EORTC GI Tract Cancer Working Group a prezident International Gastric Cancer Association. Generálním sekretářem kongresu byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. IGCC 2019 je prvním světovým kongresem s tématikou solidních zhoubných nádorů, který se konal v České republice. Nakladatelství Current Media mělo tu čest být jediným mediálním partnerem tohoto kongresu.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM