Zralý diferencovaný teratom thymu - náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou

06/2020

MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.1; MUDr. Alena Berková, Ph.D.1; MUDr. Vladimír Červeňák2; MUDr. Tomáš Hanslík1; MUDr. Adam Peštál, Ph.D.1; MUDr. Vadym Prudius, Ph.D.1; prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.1

1 I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno

2 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN U sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

V kazuistice je prezentován případ 23letého muže, astmatika, došetřovaného pro náhle vzniklou dušnost, neúrazovou bolestivost levého ramene a zad po požití alkoholu. Na provedeném rentgenovém snímku bylo patrné rozšíření mediastina doleva a na následně provedeném vyšetření hrudníku výpočetní tomografií (computed tomography, CT) byl zřejmý infiltrát předního mediastina velikosti 4 * 5 * 5 cm. Vzhledem k nejednoznačné etiologii bylo dále provedeno plicní vyšetření a biopsie infiltrace pod CT kontrolou. Výsledek histologie nebyl jednoznačný, bylo vysloveno podezření na low grade myofibroblastický sarkom nebo teratom. Pacient byl tedy indikován k operační revizi, kdy byla provedena v jedné době nekomplikovaná diagnostická videothorakoskopická revize s vyšetřením cryo-cut a s následnou sternotomií rozšířenou o přední levostrannou thorakotomii s exstirpací infiltrátu mediastina. Definitivní histologie potvrdila nález zralého diferencovaného teratomu thymu.

 

Klíčová slova

thymus, mediastinum, nádory ze zárodečných buněk, teratom,

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM