Život s tetraplicitou je boj

02/2021

MUDr. Jana Krejčí1; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA1; MUDr. Bc. Petr Zůna1; MUDr. Daniel Krejčí1; MUDr. Ferdinand Třebický2; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.1

1 Klinika pneumologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

2 Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Multiplicitní nádory nejsou v onkologii časté, nicméně jejich podíl se zvyšuje a je třeba jim věnovat pozornost. Náš nemocný s tetraplicitou (karcinom ledviny, karcinom hrtanu a dva bronchogenní karcinomy) je ukázkou boje a odhodlání. Přestože všechny tyto diagnózy jsou závažné a nemocný je od roku 2018 léčen mimo jiné pro generalizaci bronchogenního karcinomu do mozku, má chuť do života a nevzdává se. Prošel si operacemi, tracheostomií, gastrostomií, chemoterapií i radioterapiemi. V blízké době se budeme muset rozhodnout, kterou léčebnou cestou se vydat dále.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom, vícečetné nádory, chemoterapie, radioterapie, tracheostomie

 

SUMMARY

Multiple tumors are not common in oncology, but their proportion is increasing and they need attention. Our patient with tetraplicity (kidney cancer, laryngeal cancer and two bronchogenic carcinomas) is a demonstration of struggle and determination. Although all these diagnoses are serious and the patient has been treated since 2018, among other things, for the generalization of bronchogenic carcinoma to the brain, he has a zest for life and does not give up. He underwent operations, tracheostomy, gastrostomy, chemotherapy and radiotherapy. In the near future, we will have to decide which treatment path to take next.

 

Key words

non-small cell lung cancer, multiple tumors, chemotherapy, radiotherapy, tracheostomy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM