Význam multidisciplinárního přístupu k terapii ovariálního karcinomu a jeho vliv na prodloužení celkového přežití - kazuistiky

06/2020

Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Klaudia Regináčová

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Na příkladu pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků se snažíme demonstrovat význam multidis­ciplinámího přístupu k tomuto onemocnění a jeho vliv na prodloužení přežití.

 

Klíčová slova

karcinom vaječníků, chirurgie, chemoterapie, radioterapie, recidiva onemocnění

 

SUMMARY

Using the example of patients with advanced ovarian cancer, we try to demonstrate the importance of a multidisciplinary approach to this disease and its effect on prolonging survival.

 

Key words

ovarian cancer, surgery, chemotherapy, radiotherapy, disease recurrence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM