Vliv neoadjuvantní chemoradioterapie na změnu exprese PD-L1 u pacientů s karcinomem rekta

03/2019

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Jiří Bartoš1; doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.3

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Standardem léčby lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta je neoadjuvantní chemoradioterapie následovaná totální mezorektální excizí. Kromě tradičních prognostických faktorů (např. klinické stadium, radikalita chirurgického výkonu apod.) se hledají i nové biomarkery s cílem léčbu tohoto onemocnění lépe individualizovat. Jedním ze zkoumaných biomarkerů je i exprese PD-L1. Stanovení prognostického vlivu tohoto biomarkeru u pacientů léčených neoadjuvantní chemoradioterapií pro karcinom rekta bylo i cílem práce prezentujících autorů. Kombinace inhibitorů PD-1/PD-L1 nepatří zatím k léčebným standardům tohoto onemocnění.

 

Klíčová slova

karcinom rekta, neoadjuvantní chemoradioterapie, imunoterapie, PD-1/PD-L1

 

SUMMARY

The neoadjuvant chemoradiotherapy with following total mesorectal excision is a current standard of the treatment of locally advanced rectal adenocarcinoma. In addition to traditional prognostic factors (as clinical stage, surgery radicality, etc.), new biomarkers are also being sought with the aim to optimize the treatment of this malignancy. One of these biomarkers is detection of PD-L1 on the tumor cell surface. The aim of this paper is to determinate the prognostic influence of PD-L1 expression changes in patients with locally advanced rectal cancer treated by neoadjuvant chemoradiotherapy. The combination of PD-1/PD-L1 inhibitors has not gained an acceptance as a new standard of treatment of these malignancies.

 

Key words

rectal adenocarcinoma, neoadjuvant chemoradiotherapy, immunotherapy, PD-1/PD-L1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM