Venetoclax - nový dron k nasazení proti chronické lymfocytární leukemii

02/2018

Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Interní hematologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Venetoclax je inhibitor antiapoptotického proteinu bcl-2 a je účinný u nádorových onemocnění spojených s vysokou mírou narušení programované buněčné smrti, jako je chronická lymfocytární leukemie a některé další hematologické malignity. Jeho další výhodou je, že působí nezávisle na TP53. Všechny dosud provedené klinické studie prokázaly vysokou účinnost venetoclaxu v monoterapii i kombinované léčbě u pacientů s refrakterní/relabující chronickou lymfocytární leukemií a také v 1. linii léčby. Venetoclax je schopen navodit odpovědi v 70-100 %, navozuje vysoký počet kompletních remisí, v 60 % u relabující/refrakterní chronické lymfocytární leukemie a v 70 % v 1. linii je schopen dosáhnout negativity minimální reziduální choroby. Venetoclax je tolerován dobře jak v monoterapii, tak v kombinované léčbě, jeho toxicita je nyní zejména hematologická. Postupné zvyšování dávky vedlo k eliminaci tumor lysis syndromu, původně spojeného se zahájením léčby. Je pravděpodobné, že venetoclax v blízké budoucnosti změní strategii léčby zejména rizikových forem chronické lymfocytární leukemie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

venetoclax, bcl-2, apoptóza, minimální reziduální choroba, chronická lymfocytární leukemie

 

SUMMARY

Venetoclax is orally available bcl-2 inhibitor effective in tumors with high antiapoptotic activity as chronic lymphocytic leukemia and some other haematological malignancies. Venetoclax also bypasses TP53 and is active in diseases with lack or mutation of TP53. All clinical studies so far have shown high activity of venetoclax in monotherapy and in combination therapy in both relapsing/refractory chronic lymphocytic leukemia and in the 1st line. Venetoclax can induce response in 70-100% with high complete remission rate. Venetoclax is able to achieve minimal residual disease negativity in up to 60% in relapsing/refractory setting and up to 70% in 1st line. Venetoclax is well tolerated with major toxicity being hematological. After the introduction of rump-up stepwise strategy to the initial phase of treatment the clinical tumor lysis syndrome, originally associated with venetoclax, became very rare. After final results of current clinical studies are reported we can expect significant change in the treatment strategy especially in high risk chronic lymphocytic leukemia.

 

KEY WORDS

venetoclax, bcl-2, apoptosis, minimal residual disease, chronic lymphocytic leukemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM