Uplatnění eribulinu a vinorelbinu v léčbě karcinomu prsu - dvě kazuistiky

06/2019

MUDr. Zuzana Donátová

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom prsu je ve stadiu metastazujícího onemocnění považován za nevyléčitelnou nemoc. U přibližně 20 % všech léčených pacientek jsou přítomny vzdálené metastázy. Díky nabídce nových dalších možností cytostatické a cílené léčby došlo k prodloužení života pacientek i s tímto metastazujícím onemocněním. Eribulin je považován za cytostatikum, které má vliv na prodloužení života u předléčených pacientek s lokálně pokročilým a metastazujícím karcinomem prsu. Vinorelbin je účinná dobře tolerovaná cytostatická léčba, která neztratila své důležité místo v sekvenci paliativní léčby metastazujícího karcinomu prsu.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, eribulin, vinorelbin, kvalita života

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM