Úloha vitaminu C v komplexní protinádorové léčbě

02/2019

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN a Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

Vitamin C (kyselina askorbová) má mnohostranné biologické účinky. Jeho antioxidační vlastnosti mohou ovlivnit kancerogenezi potlačením aktivity kyslíkových radikálů. Prooxidační přímý protinádorový účinek vysokých dávek podaných nitrožilně (předpokládaný na základě výsledků laboratorního výzkumu) nebyl dosud v klinických studiích prokázán. Nicméně vitamin C zůstává významným komplementárním léčivem, který zlepšuje kvalitu života nemocných, zejména v kombinaci s gluthationem.

 

Klíčová slova

vitamin C, vysoké dávky, zhoubné nádory, antioxidanty, glutathion

 

SUMMARY

Vitamin C (ascorbic acid) is a mikronutrient with multiple functions. The most important of them is its antioxidant property, which may play the role in carcinogenesis. It neutralizes action of reactive oxygen species. The intravenous administration of high dose of ascorbate can modified antioxidant role to pro-oxidant effect, which could have direct anticancer property. However, this has not been confirmed in clinical trials. The main role of ascorbate remain as very useful complementary therapy, particularly when combined with glutathione.

 

Key words

vitamin C, high dosage, cancer, antioxidants, glutathione

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM