Úloha tumor infiltrujících lymfocytů v prognóze nemocných

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Zuzana Střížová, prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Význam tumor infiltrujících lymfocytů (tumor-infiltrating lymphocytes, TIL) a jejich vztah k prognóze nemocných byl rozsáhle studován u celé řady malignit. Výsledky metaanalýz poukazují především na pozitivní vliv lymfocytární infiltrace na celkovou dobu přežití a též na možnost predikce odpovědi na léčbu imunoterapií u pacientů se stanovenou denzitou lymfocytárního infiltrátu v nádoru. Nejde však jen o zastoupení buněk, ale i o jejich funkční vlastnosti vyjádřené expresí povrchových i intracelulárních znaků. Potenciál TIL je zřejmý. Podaří-li se vytvoření jednotných guidelines pro měření a interpretaci TIL v nádoru, získáme účinný nástroj pro rozhodování v rámci terapeutického algoritmu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

tumor infiltrující lymfocyty, prognóza, karcinom, CD8+, NK buňky, TIL

 

SUMMARY

The role of the tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) and its relationship to prognosis has been extensively studied in multiple cancers. Systematic reviews and meta-analysis have shown a positive correlation between the lymphocyte infiltration and the overall survival (OS) and also have revealed the possibility of predicting therapeutic response to immunotherapy by evaluating the lymphocyte density in the tumor. However, the presence of tumor infiltrating lymphocytes must be described together with the functional features and the phenotypic patterns of the cells. The potential of TIL is evident and therefore, establishing systematic guidelines for evaluation and interpretation of TIL may provide a powerful tool in predicting the survival of the patient and selecting an optimal therapeutic approach.

 

KEY WORDS

tumor infiltrating lymphocytes, prognosis, cancer, CD8+, NK cells, TIL

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM