Úloha tumor infiltrujících lymfocytů v prognóze nemocných

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Zuzana Střížová, prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Význam tumor infiltrujících lymfocytů (tumor-infiltrating lymphocytes, TIL) a jejich vztah k prognóze nemocných byl rozsáhle studován u celé řady malignit. Výsledky metaanalýz poukazují především na pozitivní vliv lymfocytární infiltrace na celkovou dobu přežití a též na možnost predikce odpovědi na léčbu imunoterapií u pacientů se stanovenou denzitou lymfocytárního infiltrátu v nádoru. Nejde však jen o zastoupení buněk, ale i o jejich funkční vlastnosti vyjádřené expresí povrchových i intracelulárních znaků. Potenciál TIL je zřejmý. Podaří-li se vytvoření jednotných guidelines pro měření a interpretaci TIL v nádoru, získáme účinný nástroj pro rozhodování v rámci terapeutického algoritmu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

tumor infiltrující lymfocyty, prognóza, karcinom, CD8+, NK buňky, TIL

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM