Účinnost erlotinibu ve vyšších liniích léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

01/2018

MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Daniel Krejčí, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK Praha

 

SOUHRN

V léčbě bronchogenních karcinomů se stále více uplatňuje cílená terapie. Jednou z možností je i podání erlotinibu ve vyšších liniích léčby u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy. Naše dvě kasuistiky dokládají velmi dobrý léčebný účinek s minimální toxicitou, a to jak u adenokarcinomu bez přítomné mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, tak u epidermoidního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, biologická léčba, erlotinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM