Účinnost erlotinibu ve vyšších liniích léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

01/2018

MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Daniel Krejčí, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK Praha

 

SOUHRN

V léčbě bronchogenních karcinomů se stále více uplatňuje cílená terapie. Jednou z možností je i podání erlotinibu ve vyšších liniích léčby u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy. Naše dvě kasuistiky dokládají velmi dobrý léčebný účinek s minimální toxicitou, a to jak u adenokarcinomu bez přítomné mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, tak u epidermoidního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, biologická léčba, erlotinib

 

SUMMARY

Targeted therapy is becoming more and more important part of bronchial carcinoma treatment. One of the approaches includes administering erlotinib in later lines of therapy of non-small cell carcinoma. Our two case studies document a very good therapeutical effect as well as minimal toxicity of such an approach when treating adenocarcinoma (EGFR wild-type) and/or squamous carcinoma.

 

KEY WORDS

non-small cell lung carcinoma, targeted treatment, erlotinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM