Systémová léčba první linie metastazujícího karcinomu ledviny

03/2019

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Jiří Baroš1; MUDr. Vladimír Šámal3

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit. Dosud byl standardem systémové léčby první linie metastazujícího karcinomu ledviny sunitinib a pazopanib. V přehledovém článku diskutujeme nové léčebné možnosti léčby první linie metastazujícího karcinomu ledviny pomocí tyrozinkinázového inhibitoru cabozantinibu, nové kombinace imunoterapie (nivolumab plus ipilimumab), a kombinace imunoterapie s tyrozinkinázovými inhibitory. S rozšířením léčebných možností je nutné i hledání biomarkerů s cílem lépe individualizovat léčbu.

 

Klíčová slova

karcinom ledviny, cílená léčba, první linie léčby, imunoterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM