Systémová léčba první linie metastazujícího karcinomu ledviny

03/2019

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Jiří Baroš1; MUDr. Vladimír Šámal3

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit. Dosud byl standardem systémové léčby první linie metastazujícího karcinomu ledviny sunitinib a pazopanib. V přehledovém článku diskutujeme nové léčebné možnosti léčby první linie metastazujícího karcinomu ledviny pomocí tyrozinkinázového inhibitoru cabozantinibu, nové kombinace imunoterapie (nivolumab plus ipilimumab), a kombinace imunoterapie s tyrozinkinázovými inhibitory. S rozšířením léčebných možností je nutné i hledání biomarkerů s cílem lépe individualizovat léčbu.

 

Klíčová slova

karcinom ledviny, cílená léčba, první linie léčby, imunoterapie

 

SUMMARY

Renal cell cancer accounts 2-3 % of all cases of malignancy. Sunitinib and Pazopanib have so far been standard in first line treatment of metastatic renal cell cancer. In this review we discuss current first-line treatment options as new tyrosine kinase inhibitor cabozantinib, the new combination of immunotherapy (nivolumab plus ipilimumab), and combination of immunotherapy and tyrosine kinase inhibitor. With the growing therapeutic options, identification of new biomarkers will be crucial for optimizing first-line selection.

 

Key words

renal cell cancer, targeted treatment, first line treatment, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM