Světlobuněčný karcinom ledviny léčený cabozantinibem v rámci studie METEOR - kasuistika

05/2017

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1, MUDr. Sabina Svobodová1, MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.2, Mgr. Pavlína Prosecká3

1 Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

2 Klinika zobrazovacích metod, FN u svaté Anny, Brno

3 Oddělení klinických studií, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Cílená léčba je v současné době standardním terapeutickým postupem u metastazujícího světlobuněčného karcinomu ledviny. Cabozantinib je perorální inhibitor tyrozinkináz zahrnující MET, VEGFR a AXL. V randomizované studii fáze III METEOR prokázal prodloužení přežití u nemocných po předchozí léčbě VEGFR tyrozinkinázovými inhibitory.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující světlobuněčný karcinom ledviny, cabozantinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM