Světlobuněčný karcinom ledviny léčený cabozantinibem v rámci studie METEOR - kasuistika

05/2017

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1, MUDr. Sabina Svobodová1, MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.2, Mgr. Pavlína Prosecká3

1 Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

2 Klinika zobrazovacích metod, FN u svaté Anny, Brno

3 Oddělení klinických studií, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Cílená léčba je v současné době standardním terapeutickým postupem u metastazujícího světlobuněčného karcinomu ledviny. Cabozantinib je perorální inhibitor tyrozinkináz zahrnující MET, VEGFR a AXL. V randomizované studii fáze III METEOR prokázal prodloužení přežití u nemocných po předchozí léčbě VEGFR tyrozinkinázovými inhibitory.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující světlobuněčný karcinom ledviny, cabozantinib

 

SUMMARY

Targeted treatment is currently a standard therapeutic method for metastatic clear cell renal carcinoma. Cabozantinib is an oral tyrosine kinase inhibitor including MET, VEGFR, and AXL. In a randomized phase III METEOR study, prolongation of survival in patients following prior VEGFR treatment with tyrosine kinase inhibitors has been demonstrated.

 

KEY WORDS

metastatic light cell carcinoma of the kidney, cabozantinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM