Studie LATITUDE a současné perspektivy v léčbě metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

01/2020

MUDr. Tomáš Blažek

Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Léčba karcinomu prostaty zaznamenala za posledních 10 let výrazné pokroky. V terapii lokalizovaných stadií je kladen důraz na kvalitu života pacientů po radikální léčbě a snahu o minimalizaci pozdních nežádoucích účinků léčby. Pacienti dosahují velmi dobrých léčebných výsledků a jejich celkové přežití, resp. nádorově specifické přežití je ve srovnání s jinými malignitami znatelně lepší. Podobný trend lze zaznamenat v případech generalizovaného onemocnění. Pokroky v paliativní systémové terapii metastatického karcinomu prostaty se pozitivně promítly do zlepšení celkového, resp. nádorově specifického přežití. Terapie cílená na androgenní receptor nabízí pacientům s generalizovaným karcinomem prostaty nové perspektivy nejen z pohledu zlepšení celkového přežití, ale především kvality života během léčby. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných možností terapie metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, androgen deprivační terapie, hormonální terapie, antiandrogeny nové generace, abirateron acetát, enzalutamid, docetaxel, chemoterapie, orchiektomie, zevní radioterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM