Strategie systémové léčby generalizovaného kolorektálního karcinomu v roce 2020 s důrazem na nové molekuly

02/2021

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Léčba generalizovaného kolorektálního karcinomu je bohužel stále většinou s paliativním záměrem. Do léčebného algoritmu paliativní systémové léčby se postupně dostaly nové molekuly, a to jednak ze skupiny imunoterapie: pembrolizumab, nivolumab či kombinace nivolumabu s ipilimumabem byly schváleny Food and Drug Administration (FDA) pro předléčený kolorektální karcinom s defektem v mismatch repair genech / vysokou mikrosatelitovou instabilitou (dMMR/MSI-H) a pembrolizumab získal schválení FDA do první linie paliativní léčby těchto pacientů. V České republice jsou bohužel tyto molekuly v indikaci kolorektálního karcinomu bez registrace a samozřejmě bez úhrady. Současně se do klinické praxe dostala kombinace cetuximabu a encorafenibu u předléčených pacientů s BRAF V600E mutací, bohužel zatím také bez úhrady.

 

Klíčová slova

generalizovaný kolorektální karcinom, imunoterapie, pembrolizumab, cetuximab, nivolumab, encorafenib, binimetinib

 

SUMMARY

The treatment of the metastatic colorectal cancer is unfortunately mostly palliative. There are new molecules which have entered the treatment algorithm of the colorectal cancer. From the immunotherapy pembrolizumab, nivolumab or combination of nivolumab with ipilimumab have been approved by the Food and Drug Administration (FDA) for the previously treated colorectal cancer with mismatch repair deficiency / high microsatellite instability (dMMR/MSI-H) and also pembrolizumab has gained approval FDA in the first line palliative treatment. In the Czech Republic unfortunately there are all these molecules in the diagnosis of colorectal cancer without registration and without reimbursement. At the same time there is new combination of cetuximab with encorafenib in previously treated patients with BRAF V600E mutation unfortunately without reimbursement.

 

Key words

metastatic colorectal cancer, immunotherapy, pembrolizumab, cetuximab, nivolumab, encorafenib, binimetinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM