Strategie sekvenční léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

02/2020

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,4; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.3; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

4 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec

 

SOUHRN

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů. V posledních letech dochází k významnému rozvoji léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty s využitím nových léků jako cabazitaxel, enzalutamid, abirateron či radium 223. Nové léčebné postupy prodloužily celkové přežití pacientů ze 14-18 měsíců až na 30-36 měsíců. Problémem je chybění jasně definovaného prediktivního markeru. V přehledovém článku diskutujeme strategii sekvenční léčby tohoto onemocnění.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, kastračně rezistentní onemocnění, metastázy, chemoterapie, cílená hormonální léčba, léčebná sekvence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM