Současné možnosti imunoterapie maligního melanomu

03/2018

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Díky postupnému zlepšování porozumění komplexním interakcím mezi imunitním systémem a nádorem a současnému pochopení molekulárních interakcí mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem na úrovni tzv. kontrolních bodů imunity (checkpoint inhibitory) došlo v posledních letech k renesanci imunoterapie jako léčebné modality v onkologii. Následující článek je zaměřen na současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě maligního melanomu a další možnosti jejich využití v blízké budoucnosti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, imunoterapie, checkpoint inhibitor, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab

 

SUMMARY

Thanks to gradually improving understanding of complex interactions between the immune system and cancer and thanks to deeper understanding of molecular interactions between tumour and immune cells at the level of so-called checkpoint inhibitors, there has been a renaissance of immunotherapy as a therapeutic modality in oncology in recent years. The following article focuses on the current status of checkpoint inhibitors for therapy of malignant melanoma and other possibilities for their use in the future.

 

KEY WORDS

melanoma, immunotherapy, checkpoint inhibitors, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM