Současné možnosti imunoterapie maligního melanomu

03/2018

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Díky postupnému zlepšování porozumění komplexním interakcím mezi imunitním systémem a nádorem a současnému pochopení molekulárních interakcí mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem na úrovni tzv. kontrolních bodů imunity (checkpoint inhibitory) došlo v posledních letech k renesanci imunoterapie jako léčebné modality v onkologii. Následující článek je zaměřen na současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě maligního melanomu a další možnosti jejich využití v blízké budoucnosti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, imunoterapie, checkpoint inhibitor, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM