Současné možnosti chirurgické léčby karcinomu žaludku

01/2018

Doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

1) chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Karcinom žaludku představuje malignitu s neuspokojivými výsledky léčby. Problémem evropských zemí je pozdní diagnostika, často již v inkurabilním, generalizovaném stadiu. U lokalizovaného onemocnění je klíčovým faktorem pro dlouhodobé přežití adekvátní chirurgický výkon. Správné načasování onkologické léčby napomáhá zlepšení výsledků. Léčba by měla být vedena multidisciplinárním týmem. Článek podává přehled diagnostiky a léčby karcinomu žaludku se zaměřením na chirurgickou léčbu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom žaludku, resekce, gastrektomie, HIPEC, perioperační chemoterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM