Současné možnosti a limitace chemoterapie

05/2020

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

V celosvětovém měřítku je karcinom plic nejčastěji diagnostikovaným typem zhoubného nádoru u mužů i u žen (11,6 % celkového počtu nově diagnostikovaných zhoubných nádorů) a je nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění (1,8 mil. úmrtí, tzn. 18,4 % z celkového počtu úmrtí na nádorová onemocnění). Mezi základní léčebné modality karcinomu plic patří léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, cílená (terčová) léčba a imunoterapie. Kombinovaná chemoterapie je základní a nezbytnou léčebnou modalitou všech pacientů s malobuněčným karcinomem. Chemoterapie má také v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic významnou roli i v době biologické léčby a imunoterapie. Má uplatnění v léčbě adjuvantní, neoadjuvantní, podává se souběžně s radioterapií nebo po ní může následovat, význam má i paliativní chemoterapie, udržovací chemoterapie a metronomická chemoterapie.

 

Klíčová slova

karcinom plic, malobuněčný karcinom plic, nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM