Současné možnosti a doporučení chirurgické léčby

05/2020

MUDr. Adam Peštál, Ph.D.

I. chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Pacienti s plicním karcinomem jsou indikováni k operační léčbě na pokladně zjištěného stadia nemoci a interního stavu. Pro nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) jsou vhodná k chirurgické léčbě stadia I, II a IIIA (podle klasifikace TNM). Přísně individuálně lze uvážit i stadia vyšší. Malobuněčný karcinom plic (small cell lung cancer, SCLC) je vhodný k operačnímu řešení jen při parametrech T1—2(3), N0(1), M0. Cílem operační léčby je dosáhnout resekce bez ponechání nádorové tkáně, tzv. resekce R0. Součástí chirurgické léčby plicního karcinomu je i systematická lymfadenektomie, tedy kompletní odstranění plicních, hilových a stejnostranných mediastinálních lymfatických uzlin.

 

Klíčová slova

karcinom plic, chirurgická léčba

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM