Sekvenování nové generace: přínos a možnosti v onkologii

MUDr. Ludmila Křížová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

V technologiích sekvenování nukleových kyselin došlo v posledních letech k výraznému pokroku a použití těchto metod se pomalu, ale jistě, dostává do běžné praxe klinických onkologů. Sekvenování nové generace (next-generation sequencing, NGS) je relativně rychlou a spolehlivou metodou a v poslední době se zlepšuje i cenová dostupnost.1 Pro personalizovanou onkologii, jejíž základní ideou je predikovat odpověď na cílenou terapii (targeted therapy) na základě molekulárních markerů nezávisle na histologickém nálezu, je znalost základních molekulárních metod nutností.2 Proto v tomto článku chceme přiblížit klinickým onkologům možnosti, které nabízí NGS a jejich případné užití v praxi.

 

Klíčová slova

NGS, sekvenování nové generace, personalizovaná onkologie

 

SUMMARY

In sequencing technologies of nucleic acids, significant progress has been made in recent years, and the use of these methods is slowly but surely endorsed in the practice of clinical oncologists. Next-generation sequencing (NGS) is relatively fast and reliable method and nowadays it became to be also financially available.1 The main idea of personalized oncology is prediction of response to targeted treatment based on molecular markers independently to histological finding. And for this approach the understanding of molecular methods is necessary.2 Therefore, we decided to show possibilities of NGS and its implication to daily practice in this article.

 

Key words

NGS, next-generation sequencing, personalized oncology

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM