Role lidských papilomavirů v etiopatogenezi nádorů anogenitální oblasti

01/2017

MUDr. Ivan Práznovec, MUDr. Petr Halada, MUDr. Peter Škapinec, doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Lidské papilomaviry jsou nejčastějšími původci sexuálně přenosných infekcí s prokázanou souvislostí se vznikem nádorů anogenitální oblasti (děložní hrdlo, pochva, vulva, anus, penis). Z daných onemocnění má v České republice nejvyšší incidenci karcinom děložního hrdla. Anogenitální oblast postihuje přibližně 40 subtypů lidských papilomavirů. V etiopatogenezi hrají významnou roli proonkogenní proteiny E6 a E7 spolu s intracelulárním p53. Nejčastěji se infekce přenáší pohlavním stykem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidské papilomaviry, anogenitální nádory, etiopatogeneze

 

SUMMARY

Human papillomavirus is the most common cause of sexually transmitted infections. It is associated with development of anogenital tumours (cervix, vagina, vulva, anus, penis). Out of these cancers cervix has the highest incidence in the Czech Republic. Approximately 40 HPV subtypes affect anogenital area. Prooncogenic proteins E6 and E7 as well as intracellular p53 play an important role in the etiopathogenesis. HPV infection is transmissed mostly through a sexual contact.

 

KEY WORDS

human papillomavirus, anogenital cancers, etiopathogenesis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM