Roboticky asistovaná léčba karcinomu rekta s využitím ICG fluorescenční angiografie

06/2019

MUDr. Daniel Langer; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom tlustého střeva a konečníku velmi významně přispívá k celkové onkologické zátěži české populace. Chirurgická léčba je v multimodálním terapeutickém postupu klíčová. Chirurgická léčba s robotickou asistencí, primárně využívaná pro benigní onemocnění, byla časně zařazena mezi léčebné modality malignit. Da Vinci systém je v operační léčbě karcinomu rekta na mnoha zahraničních i tuzemských pracovištích využíván zcela rutinně. Během preparace ve stísněném pánevním prostoru přináší operatérovi nesporné výhody, které významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti procedury. Obávanou chirurgickou komplikací, která může mít pro nemocného fatální následky, je porucha hojení anastomózy. Posouzení perfuze tkání během operace pomocí fluorescenční angiografie s použitím indocyaninové zeleně ve spektru blízkého infračerveného záření představuje potenciální možnost snížení četnosti anastomotického leaku.

 

Klíčová slova

rektální karcinom, chirurgická léčba, robotický systém da Vinci, anastomotický leak, fluorescenční angiografie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM