Rekonstrukce prsu současně s onkologickým výkonem - pro a proti...

04/2018

MUDr. Lucie Zárubová

Klinika plastické chirurgie a Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Tento článek (vedle technických aspektů operativy karcinomu prsu z pohledu chirurga a plastického chirurga) chce otevřít oči chirurgům, plastickým chirurgům a onkologům, ale hlavně vedoucím představitelům zdravotního systému v České republice. V ostatních zemích celosvětově, dokonce i v Rumunsku a Maďarsku, je komplexní léčba karcinomu prsu, tedy i její chirurgická část, na daleko vyšší úrovni než u nás. A to i přes skutečnost, že incidence a prevalence karcinomu prsu neustále rostou. Okamžitá rekonstrukce prsu by měla být dostupná všem ženám s karcinomem prsu, které jsou k tomuto výkonu indikovány.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

primární okamžitá rekonstrukce, implantát, onkochirurgie, kvalita života, dostupnost

 

SUMMARY

Take home message of this article is, besides technical aspects of breast surgery view by general surgeon and plastic surgeon, opening eyes to surgeons, plastic surgeons, oncologists and at least management of Czech health system. That in other countries, even in Romania, or Hungary, treatment of breast cancer is on a higher level than in our country, at least surgical and oncoplastic part of complex breast cancer therapy. Even the numbers of breast cancer are increasing. Immediate breast reconstruction should be available for every woman patient with breast carcinoma and of course the right indication.

 

KEY WORDS

immediate breast reconstruction, breast implant, oncosurgery, quality of life, availability

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM