Rechallenge EGFR inhibitorů v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu - kazuistika

01/2020

MUDr. Hana Korunková

Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň

 

SOUHRN

Bude prezentován případ nemocné, která je léčena pro metastazující kolorektální karcinom po dobu šesti let. Léčena byla šesti liniemi systémové léčby a dvěma lokálními zákroky na játrech. V rámci systémové léčby byla využita všechna dostupná cytostatika indikovaná pro danou diagnózu, s výjimkou capecitabinu, přípravky cílené léčby s výjimkou bevacizumabu a využili jsme možnost rechallenge inhibitoru EGFR.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, inhibitor receptoru pro epidermální růstový faktor, EGFR, inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor, VEGFR

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM