Radioterapie mozkových metastáz v éře cílené terapie a imunoterapie

01/2020 Speciální vydání

MUDr. Tomáš Blažek

Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Terapie mozkových metastáz se dostává do popředí zájmu díky novým možnostem paliativní systémové terapie a pokrokům v lokální terapii. Zdokonalení technik radioterapie, cílená terapie a imunoterapie znatelně ovlivnily prognózu pacientů i jejich celkové přežití. Zásadní roli přitom hraje počet metastáz, jejich lokalizace, histologický typ a přítomnost či absence klíčových struktur (receptorů, ligandů) pro cílení terapie. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných léčebných možností a nastínit, jakým směrem se bude ubírat radioterapie mozkových metastáz.

 

Klíčová slova

mozkové metastázy, zevní radioterapie, maligní melanom, plicní adenokarcinom, cílená terapie, imunoterapie, abskopální efekt

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM