Protinádorová imunoterapie na bázi dendritických buněk v dětské onkologii

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Peter Múdry, Ph.D.1; doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.2

1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

2 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno

 

SOUHRN

Protinádorová vakcinace dendritickými buňkami v dětské onkologii je studována dvě desetiletí. Většina dosavadních prací je zaměřena na pacienty v pozdních stadiích nádorové nemoci, kteří jsou silně předléčeni imunosupresivní terapií. Přesto jsou pozorovány jednak laboratorní známky protinádorové odpovědi humorální i buněčné, a také klinické odpovědi a benefit pro pacienta. Reprodukovatelnost výsledků je limitována velmi pestrými vstupními kritérii a podmínkami výroby i aplikace vakcín. Další směry vývoje jsou kombinované - léčba s metronomickou terapií nutnou k omezení supresivních funkcí T-regulačních lymfocytů, konkomitance s „checkpoint“ inhibitory, popř. antiangiogenními léčivy a podání vakcíny pacientům v časnější fázi vysoce rizikového nádoru po dosažení léčebné odpovědi na konvenční léčbu. Shrnuty jsou zkušenosti s prvním klinickým hodnocením s dendritickou vakcínou u dětí v České republice.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dendritická vakcína, gliom, sarkom, neuroblastom, dítě

 

SUMMARY

Immunotherapies with dendritic cell vaccines are studied for two decades in children with high risk tumors. Majority of subjects are at late stage of disease and heavily pretreated with immunosupresive therapies. Despite this, laboratory signs of response in humoral and cellular immunity and clinical benefit rate and objective responses are observed. The comparison between studies is limited due to different inclusion criteria, diseases and designs of vaccine manufacturing and route of administration. Further research will be focused on depletion of T regulatory lymphocytes by either metronomic low dose chemotherapy or concomitant treatment with immune check-point inhibitors. High risk subjects early after induction treatment with tumor response to conventional therapies will be included. The first clinical trial experience of treatment with dendritic cell vaccine in children in Czech Republic is discussed.

 

KEY WORDS

dendritic vaccine, sarcoma, glioma, neuroblastoma, child

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM