Protinádorová imunoterapie na bázi dendritických buněk v dětské onkologii

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Peter Múdry, Ph.D.1; doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.2

1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

2 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno

 

SOUHRN

Protinádorová vakcinace dendritickými buňkami v dětské onkologii je studována dvě desetiletí. Většina dosavadních prací je zaměřena na pacienty v pozdních stadiích nádorové nemoci, kteří jsou silně předléčeni imunosupresivní terapií. Přesto jsou pozorovány jednak laboratorní známky protinádorové odpovědi humorální i buněčné, a také klinické odpovědi a benefit pro pacienta. Reprodukovatelnost výsledků je limitována velmi pestrými vstupními kritérii a podmínkami výroby i aplikace vakcín. Další směry vývoje jsou kombinované - léčba s metronomickou terapií nutnou k omezení supresivních funkcí T-regulačních lymfocytů, konkomitance s „checkpoint“ inhibitory, popř. antiangiogenními léčivy a podání vakcíny pacientům v časnější fázi vysoce rizikového nádoru po dosažení léčebné odpovědi na konvenční léčbu. Shrnuty jsou zkušenosti s prvním klinickým hodnocením s dendritickou vakcínou u dětí v České republice.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dendritická vakcína, gliom, sarkom, neuroblastom, dítě

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM