Případ dlouhodobé léčebné odpovědi s dobrou kvalitou života u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater

01/2019

MUDr. Robert Novák1; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1; MUDr. Vladimír Červeňák2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno

2 Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Karcinom žlučových cest je onemocnění s nepříznivou prognózou s uváděným přežitím pět let v 5-15 % případů.1 V naší kazuistice prezentujeme případ dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater, po kompletní resekci, s opakovanými relapsy, po opakovaných operačních intervencích a aplikacích chemoterapie, s příznivou léčebnou opovědí a dobrou kvalitou života

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cholangiocelulární karcinom, chemoterapie, kvalita života, multidisciplinární tým

 

SUMMARY

Cholangiocarcinoma is a disease with poor prognosis with 5-year survival 5-15%. In our case report we are presenting the case of long term response of pacient with intrahepatic cholangicarcinoma, after complete resection, with repeated recurrencies, after repeated surgical inetrventions and administrations of chemotherapy.

 

KEY WORDS

cholangiocellular carcinoma, chemotherapy, quality of life, multidsciplinary team

Případ dlouhodobé léčebné odpovědi s dobrou kvalitou života u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM