Prevence osteonekrózy čelisti při léčbě látkami ovlivňujícími kostní metabolismus

01/2021

MUDr. Lucie Reifová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Metastázy do skeletu jsou hlavní příčinou morbidity a někdy i mortality pacientů se zhoubnými nádory. Generalizovaný karcinom je onemocnění nevyléčitelné, nicméně kostní metastázy jsou dobře ovlivnitelné moderní systémovou léčbou cílenou na skelet - bisfosfonáty a denosumabem - látkami ovlivňujícími kostní metabolismus (bone modifying agents, BMA). Tato léčba výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s kostními metastázami a mnohdy i prodlužuje život, nicméně je zapotřebí umět s těmito látkami zacházet. Důležité je včasné nasazení, dlouhodobá léčba, spolupráce s pacientem a prevence a léčba nežádoucích účinků. Bisfosfonáty a denosumab jsou indikovány i v léčbě osteoporózy, ovšem v mnohem nižším dávkování než v léčbě kostních metastáz. Osteonekróza čelisti vzniklá v souvislosti s terapií BMA je obtížně léčitelná a mnohdy vede k přerušení nebo ukončení této terapie. Je extrémně důležité vzniku této nežádoucí situace předcházet.

 

Klíčová slova

metastázy do skeletu, denosumab, bisfosfonáty, osteonekróza čelisti

 

SUMMARY

Bone metastases are the major cause of morbidity and sometime mortality of patients with malignant tumours. The cancer with metastases is an incurable disease, however bone metastases are well influenced by modern systemic treatment targeted to bone - bisphosphonates and denosumab - bone modifying agents (BMA). This treatment significantly improves the quality of life of patients with bone metastases and often prolongs their life. However, it is necessary to be able to handle these substances. It is very important to start treatment early, long-term treatment, cooperation with patient and prevention and management of side effects. Bisphosphonates and denosumab are also indicated in the treatment of osteoporosis, but at a much lower dose than in the treatment of bone metastases. BMA therapy related osteonecrosis of the jaw is very difficult to treat and often leads to interruption or termination of this therapy. It is extremely important to prevent this undesirable situation.

 

Key words

bone metastases, denosumab, bisphosphonates, osteonecrosis of the jaw

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM