Prevence osteonekrózy čelisti při léčbě látkami ovlivňujícími kostní metabolismus

01/2021

MUDr. Lucie Reifová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Metastázy do skeletu jsou hlavní příčinou morbidity a někdy i mortality pacientů se zhoubnými nádory. Generalizovaný karcinom je onemocnění nevyléčitelné, nicméně kostní metastázy jsou dobře ovlivnitelné moderní systémovou léčbou cílenou na skelet - bisfosfonáty a denosumabem - látkami ovlivňujícími kostní metabolismus (bone modifying agents, BMA). Tato léčba výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s kostními metastázami a mnohdy i prodlužuje život, nicméně je zapotřebí umět s těmito látkami zacházet. Důležité je včasné nasazení, dlouhodobá léčba, spolupráce s pacientem a prevence a léčba nežádoucích účinků. Bisfosfonáty a denosumab jsou indikovány i v léčbě osteoporózy, ovšem v mnohem nižším dávkování než v léčbě kostních metastáz. Osteonekróza čelisti vzniklá v souvislosti s terapií BMA je obtížně léčitelná a mnohdy vede k přerušení nebo ukončení této terapie. Je extrémně důležité vzniku této nežádoucí situace předcházet.

 

Klíčová slova

metastázy do skeletu, denosumab, bisfosfonáty, osteonekróza čelisti

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM