Postavení bevacizumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

06/2018

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2, doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2, MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1) Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec

2) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Metastazující kolorektální karcinom patří mezi dennodenní diagnózy onkologických center. Kromě chemoterapie máme možnost podat i cílenou léčbu. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu faktoru a máme s jeho podáním více než desetileté zkušenosti. Přehledový článek hodnotí aktuální postavení bevacizumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, kde v poslední době dochází k upřesnění jeho postavení v léčebném algoritmu, aniž by byl k dispozici jasný prediktivní faktor. Závěrem je zmíněna kasuistika pacienta, který dobře reaguje na chemoterapii v kombinaci s bevacizumabem v první linii, i přes levostrannou lokalizaci a nemutovaný RAS gen.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, metastázy, angiogeneze, bevacizumab, chemoterapie, cílená terapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM