Polyneuropatie jako následek protinádorové léčby

03/2019

MUDr. Aneta Rajdová1,2; MUDr. Jana Raputová1,2; MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.1,2

1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

2 CEITEC - Středoevropský technologický institut MU, Brno

 

SOUHRN

Chemoterapií indukovaná polyneuropatie (CIPN) je velmi častým nežádoucím účinkem protinádorové léčby, který zásadně ovlivňuje kvalitu života pacientů, a může vést k nutnosti redukce dávkování nebo úpravě schématu protinádorové terapie. U většiny pacientů dochází po čase k regresi či k úplnému vymizení klinických příznaků, u některých jedinců však může klinická symptomatika přetrvávat dlouhodobě. Mezi přípravky s nejvýznamnějším neurotoxickým působením patří deriváty platiny, taxany, vinca alkoloidy, inhibitory proteasomového komplexu (bortezomib) a thalidomid. CIPN postihuje zejména senzitivní nervy, vzácněji se pak setkáváme s autonomními či motorickými příznaky, jako jsou např. posturální hypotenze nebo svalová slabost. Rozvoji CIPN lze předcházet správnou indikací neurotoxické léčby. Zohlednit je vhodné zejména již preexistující neuropatii anebo existenci jejích rizikových faktorů. Současně je nutné stav periferního nervového systému pravidelně monitorovat během léčby a při výskytu klinických příznaků redukovat neurotoxickou terapii či změnit léčebný režim.

 

Klíčová slova

polyneuropatie, chemoterapie, antineuralgická terapie, deriváty platiny, vinca alkaloidy, taxany

 

SUMMARY

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is frequent adverse effect of anticancer treatment. It can severely affect the quality of life of cancer survivors, and lead to dose reduction or discontinuation of the treatment. Clinical symptoms completely or partially resolve after cessation of chemotherapy in most of the patients. However, in subset of them could be irreversible. The most neurotoxic agents are the platinum-based antineoplastic drugs, the vinca alkaloids, the taxanes, the proteasome inhibitors (bortezomib) and thalidomide. CIPN predominantly affects sensory neurons, less frequently autonomic or motor neurons which is manifested for instance by orthostatic hypotension or muscle weakness. Administration of neurotoxic chemotherapy should be carefully considered regarding protentional existence of neuropathy in high-risk patients to prevent CIPN development. If the polyneuropathy occurs during anticancer treatment, dose reduction or change of antineoplastic agent can prevent further worsening of the peripheral nerve impairment.

 

Key words

polyneuropathy, antineoplastic agents, antineuralgic treatment, platinum-based antineoplastic drugs, the vinca alkaloids, taxanes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM