Pokroky v onkologické léčbě nádorů hlavy a krku

01/2018

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA1; as. RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM2,3,4

1) Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

2) Onkologická klinika 1. LF UK, Praha

3) Ústav patologie FN Královské Vinohrady, Praha

4) Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Karcinomy hlavy a krku jsou jedním z významných nádorových onemocnění i příčin úmrtí. Většina těchto nádorů se vyskytuje v lokoregionálně pokročilém stadiu a více než 50 % z nich relabuje do tří let. Standardní kurativní léčbou je chirurgická léčba a radioterapie. K léčbě recidivujících a metastazujících karcinomů je využívána chemoterapie na bázi platinových derivátů, event. v kombinaci s cetuximabem. Novými látkami, které lze v terapii nádorů hlavy a krku využít, jsou checkpoint inhibitory pembrolizumab a nivolumab. Významnou roli v diagnostice i terapii mohou hrát molekulární biologie a genetika.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinomy hlavy a krku, HPV, EGFR, cetuximab, checkpoint inhibitory, pembrolizumab, nivolumab, molekulární biologie

 

SUMMARY

Carcinoma of the head and neck is a one of cause of cancer-associated illness and death. Most patients present with locoregionally advanced disease, and more than 50% have recurrence within 3 years. Standard of curative care are surgery and radiotherapy. Patients with head and neck carcinoma who progressed or have metastatic disease are treated with platinum-based chemotherapy in combination event. with cetuximab. New treatments agents are checkpoint inhibitors pembrolizumab and nivolumab. Important role in diagnostics and therapy can play molecular biology and genetics.

 

KEY WORDS

head and neck carcinomas, HPV, EGFR, cetuximab, checkpoint inhibitors, pembrolizumab, nivolumab, molecular biology

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM