Pokroky v onkologické léčbě nádorů hlavy a krku

01/2018

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA1; as. RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM2,3,4

1) Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

2) Onkologická klinika 1. LF UK, Praha

3) Ústav patologie FN Královské Vinohrady, Praha

4) Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Karcinomy hlavy a krku jsou jedním z významných nádorových onemocnění i příčin úmrtí. Většina těchto nádorů se vyskytuje v lokoregionálně pokročilém stadiu a více než 50 % z nich relabuje do tří let. Standardní kurativní léčbou je chirurgická léčba a radioterapie. K léčbě recidivujících a metastazujících karcinomů je využívána chemoterapie na bázi platinových derivátů, event. v kombinaci s cetuximabem. Novými látkami, které lze v terapii nádorů hlavy a krku využít, jsou checkpoint inhibitory pembrolizumab a nivolumab. Významnou roli v diagnostice i terapii mohou hrát molekulární biologie a genetika.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinomy hlavy a krku, HPV, EGFR, cetuximab, checkpoint inhibitory, pembrolizumab, nivolumab, molekulární biologie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM