Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu

01/2018

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., MUDr. Ivana Krajsová

Dermatoveneroíogická klinika 1. LF UK a VFN, Anatomický ústav 1. LF UK, BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 

SOUHRN

Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu zásadním způsobem ovlivnily prognózu pacientů s metastatickým postižením. V současné době se terapie opírá o dva základní terapeutické principy, a to imunoterapii monoklonálními protilátkami anti-CTLA-4 a anti-PD-1 a cílenou onkologickou terapii inhibitory BRAF v monoterapii nebo v kombinaci s inhibitory MEK. Znalosti jednotlivých terapeutických modalit vedou k léčbě kombinované, která je předmětem řady klinických studií. Práce přináší přehled klíčových soudobých znalostí a nástin nových možností v léčbě metastazujícího melanomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující melanom, imunoterapie, inhibitory BRAF, anti-PD-1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM