Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu

01/2018

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., MUDr. Ivana Krajsová

Dermatoveneroíogická klinika 1. LF UK a VFN, Anatomický ústav 1. LF UK, BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 

SOUHRN

Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu zásadním způsobem ovlivnily prognózu pacientů s metastatickým postižením. V současné době se terapie opírá o dva základní terapeutické principy, a to imunoterapii monoklonálními protilátkami anti-CTLA-4 a anti-PD-1 a cílenou onkologickou terapii inhibitory BRAF v monoterapii nebo v kombinaci s inhibitory MEK. Znalosti jednotlivých terapeutických modalit vedou k léčbě kombinované, která je předmětem řady klinických studií. Práce přináší přehled klíčových soudobých znalostí a nástin nových možností v léčbě metastazujícího melanomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující melanom, imunoterapie, inhibitory BRAF, anti-PD-1

 

SUMMARY

Advances in the treatment of metastatic melanoma significantly affected the prognosis of patients with metastatic disease. Currently therapy is based on two basic therapeutic principles, namely immunotherapy with monoclonal antibodies anti-CTLA-4 and anti-PD-1 and targeted oncology therapy with BRAF inhibitors alone or in combination with MEK inhibitors. The knowledge of these therapeutic modalities leads to combination treatment, which is subject of a number of clinical trials. The work provides an overview of key contemporary knowledge and outline new options in the treatment of metastatic melanoma.

 

KEY WORDS

metastatic melanoma, immunotherapy, BRAF inhibitors, anti-PD-1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM