Pokročilý hepatocelulární karcinom a úspešně zacílený atezolizumab s bevacizumabem podle studie IMbrave150 v první linii léčby

03/2021

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Hepatocelulární karcinom je prognosticky nepříznivá malignita s velmi limitovanými možnostmi ovlivnění průběhu především v pokročilých stadiích onemocnění. Léčba kombinací atezolizumab a bevacizumab v rámci studie IMbrave150 prokazuje významné prodloužení mediánu do progrese i celkového přežití - 19,2 oproti 13,4 měsíce při léčbě sorafenibem (HR 0,66; p = 0,0009) - a jedná se zatím o nejdelší přežití dosažené v první linii studie fáze III u pokročilého hepatocelulárního karcinomu.

 

Klíčová slova

hepatocelulární karcinom, atezolizumab, bevacizumab, cílená léčba

 

SUMMARY

Hepatocellular carcinoma is a prognostically unfavorable malignancy with very limited possibilities to influence its course, especially in advanced stages of the disease. Treatment with atezolizumab and bevacizumab in the IMbrave150 study showed a significant prolongation of median progression and overall survival of 19,2 versus 13,4 months in sorafenib group of patients (HR 0,66; p = 0,0009). This has been the longest survival observed in the first-line phase III study in advanced hepatocellular carcinoma, so far.

 

Key words

hepatocellular carcinoma, atezolizumab, bevacizumab, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM