04/2019

MUDr. Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Triple negativní karcinom prsu je spojen se špatnou prognózou ve srovnání s jinými subtypy nemoci. Jde o agresivní onemocnění, které je současně mimořádně chemosenzitivní. V současné době je jedinou standardně dostupnou modalitou v léčbě časného i pokročilého triple negativního karcinomu prsu konvenční chemoterapie. Při podání antracyklinů, alkylačních látek a taxanu dosahuje 30-40 % léčených neoadjuvantní chemoterapií patologické kompletní remise, která je spojena s excelentní prognózou. Prognóza pacientek s reziduem nemoci je závažná. V klinických studiích bylo testováno přidání platinových derivátů ke standardní chemoterapii s úmyslem dosáhnout většího počtu kompletních patologických odpovědí. Význam platinových derivátů zůstává v současné době nejasný, kontroverzní jsou zejména data o jejich efektivitě u pacientek se zárodečnou mutací v genech BRCA (breast cancer).

 

Klíčová slova

triple negativní karcinom prsu, neoadjuvantní chemoterapie, platinové deriváty, kompletní patologická remise, BRCA

 

SUMMARY

Triple-negative breast cancer is associated with poor outcomes compared to other breast cancer subtypes. It is known to have an aggressive behaviour but on the other hand it is exceptionally chemosensitive. Currently, the only standard treatment modality that is used in both early and advanced triple-negative breast cancer is conventional chemotherapy. When anthracyclines, alkylating agents, and taxanes are administered, 30-40 % of patients treated with neoadjuvant chemotherapy achieve pathological complete remission associated with excellent prognosis. The prognosis of patients with a residual disease after neoadjuvant chemotherapy is poor. In clinical trials, the addition of platinum to standard chemotherapy was attempted to achieve more complete pathological responses. Importance of platinum remains unclear, controversial are the data on their effectiveness especially in patients with germline mutation in the BRCA (breast cancer) genes.

 

Key words

triple-negative breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, platinum, pathologic complete response, BRCA

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM