PI3K/Akt/mTOR signální dráha a karcinom prsu - od molekulárních cílů po klinické aspekty

04/2021

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC1,2,3; Mgr. Barbora Kubová1; Mgr. Jarmila Šimová1; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.1,3

1 CGB laboratoř, a.s.

2 Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, LF OU, Ostrava

3 Ústav patologie LF OU, Ostrava

 

SOUHRN

Karcinom prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Signální dráha PI3K/Akt/mTOR hraje důležitou roli v řadě buněčných procesů podílejících se na proliferaci, metabolismu, buněčném růstu a přežití. Alterace této signální dráhy byly nalezeny u celé řady nádorů, včetně nádoru prsu. Konstitutivní aktivace PI3K/Akt/mTOR signální dráhy hraje klíčovou roli v patogenezi nádoru a rezistenci na konvenční terapii. V souvislosti s nově schválenou léčbou pomocí inhibitorů PI3K nabývá na významu i stanovení PIK3CA mutačního statusu jako prediktivního markeru léčebné odpovědi.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, PI3K/Akt/mTOR signální dráha, PIK3CA mutace, PI3K inhibitory

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM