Panitumumab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

04/2019

MUDr. Stanislav Batko

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Tento článek shrnuje výsledky významných studií s panitumumabem v 1. linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (metastatic colorectal cancer, mCRC). V obecné populaci pacientů s mCRC jej definovala studie PRIME, jež prokázala prodloužení celkového přežití v porovnání s chemoterapií samotnou a naznačila konverzní potenciál u pacientů s neresekabilním onemocněním. Pozdější studie PEAK již porovnávala panitumumab s běžně užívanou alternativou - s bevacizumabem, přičemž její výsledky naznačují zlepšení celkového přežití v rameni s panitumumabem. Studie PLANET zkoumala konverzní potenciál panitumumabu v kombinaci s FOLFOX a FOLFIRI u mCRC s metastatickým postižením limitovaným na játra. Potvrdila významnou potenciaci konverzního efektu a ukázala velmi dobré výsledky celkového přežití. Studie VOLFI představuje přirozený evoluční krok zkoumající v randomizovaném designu účinnost a toxicitu kombinace panitumumabu s FOLFOXIRI oproti samotnému FOLFOXIRI. Přidání panitumumabu k tripletu vedlo k signifikantně vyšší četnosti odpovědí, a studie tudíž splnila svůj primární cíl. Tato kombinace navíc zdvojnásobila četnost resekcí a naznačila trend v delším celkovém přežití, a proto nabízí zajímavou efektivní volbu režimu konverzní léčby pro pacienty s potenciálně resekabilním onemocněním.

 

Klíčová slova

panitumumab, PRIME, PLANET, PEAK, VOLFI, léčba 1. linie, metastazující kolorektální karcinom, resekabilita, ORR, OS, PFS, LLD

 

SUMMARY

This article reviews the efficacy panitumumab in the 1st line systemic treatment of metastatic colorectal carcinoma (mCRC). First study published was PRIME in which panitumumab plus FOLFOX compared to chemotherapy alone prolonged overall survival in patients with nonresectable mCRC, furthermore it showed trend towards higher resection rate in patients with liver limited disease. The PEAK trial was comparing panitumumab and bevacizumab with chemotherapy backbone. Both overall survival and progression-free survival favored panitumumab compared to bevacizumab. PLANET trial was exploring potential of panitumumab to enhance overall response rate and allow for more curative resections in LLD population of mCRC patients. PLANET trial provided evidence high resectability and long overall survival. VOLFI trial represents a reasoned step in searching for more potent combination therapy. In randomized manner it compared FOLFOXIRI alone to FOLFOXIRI plus panitumumab. This study met its primary point, which was objective response rate, furthermore it showed greatly increased resectability in panitumumab arm and suggested better overall survival. Panitumumab plus FOLFOXIRI pose viable and efficient option for patients with mCRC, where deep tumor response could open way to surgical resection.

 

Key words

panitumumab, PRIME, PLANET, PEAK, VOLFI, 1st line therapy, metastatic colorectal cancer, resectability, ORR, OS, PFS, LLD

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM