Pacientka s generalizovaným melanomem léčená nivolumabem s dlouhodobou odpovědí po předchozím selhání kombinované chemoimunoterapie

02/2019

MUDr. Taťána Šuková

Dermatovenerologic!« klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Léčba pokročilého maligního melanomu zaznamenala v posledních letech významné změny. Po desetiletích stagnace, kdy byla k terapii metastazujícího melanomu užívána především chemoterapie, jejíž účinnost je u tohoto nádoru omezená, jsou nyní k dispozici dvě skupiny nových léků - moderní imunoterapie a cílená terapie. Cílená léčba a moderní imunoterapie nabízejí šanci dlouhodobého přežívání téměř 30 % pacientů.

 

Klíčová slova

melanom, moderní imunoterapie, nivolumab

 

SUMMARY

Treatment of advances malignant melanoma has seen significant changes in recent years. After decades of stagnation when chemotherapy was used to treat metastatic melanoma the efficacy of which is limited in this tumor, two new drug regimens are now available - advanced imunotherapy offer the chance of long-term survival of nearly 30% of patients.

 

Key words

melanoma, modern imunotherapy, nivolumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM