Pacient s plicními metastázami maligního melanomu dlouhodobě přežívající při kombinované léčbě BRAF a MEK inhibitory

02/2019

MUDr. Ilona Procházková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba BRAF a MEK inhibitory a cílená léčba protilátkami proti kontrolním bodům imunitní reakce prokázala výrazný posun v léčbě generalizovaného maligního melanomu oproti dříve používané chemoterapii a radioterapii. Výsledky klinických studií potvrdily výrazně vyšší léčebnou odpověď i prodloužení celkového přežití u pacientů léčených oběma typy léků.

 

Klíčová slova

melanom, imunoterapie, BRAF inhibitor, MEK inhibitor

 
SUMMARY

Targeted treatment of BRAF and MEK inhibitors and targeted antibody treatment against immune response checkpoints showed a significant advance in the treatment of generalized malignant melanoma against previously used chemotherapy and radiotherapy. The results of the clinical studies confirmed a markedly higher response rate and an increase in overall survival in patients treated with both types of this medications.

 

Key words

melanoma, imunotherapy, BRAF inhibitor, MEK inhibitor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM