Pacient s mozkovými metastázami maligního melanomu dlouhodobě přežívající při kombinované léčbě inhibitory BRAF a MEK

03/2018

MUDr. Ilona Procházková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

V posledních letech došlo v léčbě generalizovaného maligního melanomu k výraznému posunu díky zavedení cílené léčby inhibitory BRAF a MEK u pacientů s prokázanou mutací BRAF v nádorových buňkách a díky moderní imunoterapii, která využívá protilátek proti kontrolním bodům imunitní reakce. Výsledky klinických studií potvrdily výrazně vyšší léčebnou odpověď i prodloužení celkového přežití u pacientů léčených oběma typy léčiv.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, imunoterapie, inhibitor BRAF, inhibitor MEK

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM