Osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR+ nemalobuněčného karcinomu plic - studie ADAURA

05/2021

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Přibližně čtvrtina pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic je diagnostikována ve stadiu časného nebo lokálně pokročilého onemocnění, které je chirurgicky resekabilní. Po operaci a adjuvantní chemoterapii zůstává vysoké riziko recidivy onemocnění. Studie ADAURA prokázala významný přínos adjuvantní léčby osimertinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s prokázanou aberací EGFR delece exonu 19 nebo L858R v exonu 21.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, EGFR, osimertinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM