Olaratumab v klinických studiích

02/2018

MUDr. Kateřina Kopečková

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Léčivý přípravek Lartruvo® (olaratumab) je v Evropské Unii od 9. 11. 2016 na základě výsledků studie fáze 2 podmíněně registrován a schválen se statutem Orphan Drug - léčivý přípravek pro vzácné onemocnění pro léčbu pacientů s pokročilým sarkomem měkkých tkání. Olaratumab je lidská monoklonální protilátka vázající se na PDGFR (platelet-derived growth factor receptor) alfa a blokující vazbu ligandů a aktivaci receptorové signální cesty. Představuje první biologickou léčbu, která v dané indikaci v kombinaci s doxorubicinem klinicky významně prodloužila celkové přežití oproti standardu léčby - monoterapii doxorubicinem - a dosáhla prodloužení mediánu přežití o 80 %, tj. o 11,8 měsíce z 14,7 na 26,5 měsíce a redukce rizika úmrtí o 54 % (poměr rizik 0,463; p = 0,0003).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

sarkomy měkkých tkání, olaratumab, cílená biologická terapie

 

SUMMARY

In the European Union, Lartruvo® (olaratumab) has been conditionally registered and approved under the Phase 2 study in the European Union on 9 November 2016 with the status of Orphan Drug - rare disease medication for the treatment of patients with advanced soft-tissue sarcoma. Olaratumab is a human monoclonal antibody binding to the PDGFR (platelet derived growth factor receptor) alpha and blocking ligand binding and activation of the receptor signal pathway. It represents the first biological treatment that clinically significantly prolonged overall survival when combined with doxorubicin, compared to the standard of doxorubicin monotherapy and achieved a median survival of 80%, i.e. 11.8 months from 14.7 to 26.5 months, and reducing the risk of death by 54% (hazard ratio 0.463; p = 0.0003).

 

KEY WORDS

soft tissue sarcomas, olaratumab, targeted biologic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM